Voorwaarden en Privacy Policy

 1. Aansprakelijkheid
  Diana Bouwman en overige wandeltrainers in opdracht van Diana Bouwman, stellen zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van goederen en kleding van de deelnemers. Ook wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan tijdens de wandelbijeenkomsten van Sportief op Stap Wandeltraining.
 1. Verwerking persoonsgegevens
  Iedere deelnemer schrijft zich in via het online inschrijfformulier. Hierbij geeft de deelnemer toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens van de deelnemer voor administratie en om de deelnemer te kunnen informeren over de wandeltrainingen. (zie hieronder)
 1. Contributie
  De contributie wordt door de deelnemers overgemaakt op banknummer NL03 KNAB 0603 6928 34 t.n.v Sportief Op Stap Wandeltraining onder vermelding van naam en wandelperiode. Deelnemers kunnen ook contant of via een “Tikkie” betalen tijdens de wandeltraining. Een tienrittenkaart is of wordt tijdens de eerste training betaald, deze is 1 jaar geldig na afgifte. Bij afmelding binnen 24 uur vóór de geplande training ben ik genoodzaakt de contributie in rekening te brengen. Bij afname van een tienrittenkaart wordt geen teruggave gedaan bij volledige opzegging. Deelname aan het Sportief op Stap Wandeltraining is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 1. Ziekte of afwezigheid
  Bij ziekte of afwezigheid van de trainer wordt indien mogelijk voor vervanging gezorgd. Mocht het niet mogelijk zijn om passende vervanging te verzorgen dan kan Diana Bouwman besluiten tot het verzetten van de geplande training. Ook wanneer naar het oordeel van de trainer door bepaalde (onvoorziene) omstandigheden, zoals bevriezing van het wegoppervlak, de veiligheid van de deelnemers niet voldoende kan worden gegarandeerd dan kan de wandeltrainer besluiten om de wandeltraining van die dag af te lasten. In alle gevallen wordt in goed overleg voor een passend alternatief gekozen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sportief Op Stap Wandeltraining verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Emailadres

– Geboortedatum

Met welk doel, en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sportief op Stap Wandeltraining verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening

-Je een factuur te kunnen sturen (indien van toepassing)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sportief op Stap Wandeltraining bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

-NAW gegevens worden vernietigd nadat je gestopt bent met trainen.

– Wanneer je een reactie achterlaat wordt deze samen met de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kan ik vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat ik ze moet modereren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sportief op Stap Wandeltraining verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit noodzakelijk is én alleen na nadrukkelijke toestemming van jou. Denk bijvoorbeeld aan een doorverwijzing naar een fysiotherapeut.